City A.R.T. | Όροι Χρήσης
16263
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16263,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Όροι Χρήσης

Με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας εγγραφής, ο αποστολέας βεβαιώνει ότι ανάγνωσε και ότι αποδέχεται τα εξής:

 • Θα επιθυμεί να συμμετάσχει στο City’s Advanced Riding Technique – City’s ART ή σε μία Εκδήλωση που διοργανώνει η εταιρεία GAME FACE Ε.Π.Ε. στο εξής καλούμενο «η Εκδήλωση». Η συμμετοχή θα ολοκληρωθεί με την κατάθεση προσυμφωνημένου αντιτίμου (κόστος συμμετοχής). Η συμμετοχή αυτή συμπεριλαμβάνει χρόνο παραμονής σε πίστα και σχετικές δραστηριότητες εντός και εκτός πίστας.
 • Επιβεβαιώνω ότι είμαι σχετικός με τις δραστηριότητες μοτοσικλετών και αναγνωρίζω τα ρίσκα που εμπεριέχονται σε αυτές.
 • Επιβεβαιώνω ότι είμαι κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Μοτοσυκλέτας το οποίο δεν έχει αφαιρεθεί και είναι ενεργό και κατάλληλο για το τύπο μοτοσυκλέτας που θα συμμετάσχω στη Εκδήλωση.
 • Δηλώνω ότι είμαι υγιής και ότι η όρασή μου είναι στο επίπεδο που απαιτείται για τεστ δρόμου/οδήγησης και δεν πάσχω από κάποια ασθένεια ή αναπηρία, η οποία να επηρεάζει αρνητικά τον φυσιολογικό έλεγχο ενός οχήματος ή που να μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συμμετοχή μου στις δραστηριότητες εντός και εκτός πίστας.
 • Δέχομαι ότι θα είμαι μοναδικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε απόφαση σχετική με την καταλληλότητα της σωματικής μου κατάστασης για να συμμετέχω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα και σχετική με την οδήγηση ή τερματισμό της οδήγησης εντός ή εκτός πίστας. Καταλαβαίνω ότι η εταιρεία GAME FACE Ε.Π.Ε. διαφυλάσσει το δικαίωμα να με απομακρύνει από την Εκδήλωση εάν κρίνει ότι οι πράξεις μου είναι επικίνδυνες ή καταστρεπτικές για τους άλλους μαθητές.
 • Καταλαβαίνω και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου στην Εκδήλωση θα είναι αποκλειστικά δικό μου ρίσκο και ότι η εταιρεία GAME FACE Ε.Π.Ε. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, τραυματισμό ή απαιτήσεις που σχετίζονται με την Εκδήλωση με οποιοδήποτε τρόπο και εάν προκλήθηκαν.
 • Καταλαβαίνω ότι οι πληροφορίες και οι τεχνικές που θα διδαχθώ στην Εκδήλωση είναι για αποκλειστικά προσωπική μου χρήση και όχι για εμπορικό κέρδος εν μέρει ή εν όλω, χωρίς τη σύμφωνη και γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας GAME FACE Ε.Π.Ε.

 

Αποδέχομαι ότι:

 • Η εταιρεία GAME FACE Ε.Π.Ε. μπορεί να απασχολήσει τρίτους να προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με την Εκδήλωση ως υπεργολάβους.
 • Η εταιρεία GAME FACE Ε.Π.Ε. μπορεί να καθυστερήσει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε πτυχής της Εκδήλωσης που αποφασίστηκε, εάν δεν μπορεί να την υλοποιήσει ή εάν οι περιστάσεις της εν λόγω πτυχής είναι εκτός του ελέγχου της, με τον όρο ότι (χωρίς να είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει σημαντικές επιπρόσθετες δαπάνες) θα χρησιμοποιήσει λογικές προσπάθειες να υλοποιήσει την υποχρέωση όταν θα μπορεί και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να αποφύγει ή να μετριάσει την απώλεια για μένα, η οποία μπορεί να προκύψει από την καθυστέρηση.
 • Ενώ η εταιρεία GAME FACE Ε.Π.Ε. θα χρησιμοποιήσει κάθε λογική ικανότητα και φροντίδα για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την Εκδήλωση, δεν θα έχει καμία υποχρέωση σε μένα αναφορικά σε πράξεις ή παραβλέψεις τρίτων, εκτός εάν έχει αναλάβει την ευθύνη για αυτούς.
 • Η υποχρέωση της εταιρεία GAME FACE Ε.Π.Ε. (εκτός από τον θάνατο ή τον τραυματισμό που μπορεί να προκληθούν από αμέλεια) περιορίζεται στην ασφαλιστική κάλυψη δημόσιας ευθύνης της εταιρείας και δεν θα επεκταθεί σε οποιαδήποτε επακόλουθη και/ή άμεση απώλεια.
 • Οι όροι και προϋποθέσεις που να αναφέρονται στο παρόν είναι δεσμευτικοί για μένα, για τους προσωπικούς μου αντιπροσώπους και εκτελεστές και οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ της εταιρείας και εμού θα επιλύεται από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

 

Σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρωθεί η κράτηση μετά την πληρωμή:

 • εάν η ημερομηνία ακύρωσης είναι 14 ημέρες πριν από την ημερομηνία του σχολείου, τότε επιστρέφεται 100% του ποσού κατάθεσης μείον οπουδήποτε κρατήσεις από τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η επιστροφή θα γίνει σε προσυμφωνημένο τραπεζικό λογαριασμό.
 • εάν η ημερομηνία ακύρωσης είναι εντός 14 ημερών πριν από την ημερομηνία του σχολείου, δεν επιστρέφεται το ποσό κατάθεσης αλλά προσφέρεται η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης σε άλλη Εκδήλωση εντός 8 μηνών ή τη μεταβίβαση της θέση σε κάποιο γνωστό/φίλο. Το δικαίωμα μεταφοράς/μεταβίβασης ισχύει για μία φορά ανά άτομο.
 • Σε περίπτωση μη παρουσίας στην ημέρα του σχολείου εξαιτίας εκτάκτων αναγκών (αρρώστια ή κλοπή μοτοσυκλέτας) η μεταφορά σε άλλη ημερομηνία θα γίνει ΜΟΝΟ μετά την παρουσία των απαραίτητων δικαιολογητικών και μετά τη κοινή συμφωνία των εμπλεκομένων μερών. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, δεν είναι εφικτή η επιστροφή των χρημάτων της εγγραφής.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 • Κατά την εγγραφή σας στο City’s Advanced Riding Technique – City’s ART θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.)  για να διεκπεραιώσουμε την συμμετοχή σας στο σεμινάριο. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.cityart.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και επικοινωνίας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
Πρόγραμμα εκπαίδευσης μοτοσυκλετιστών, ΣΕΑΑ

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου ΣΕΑΑ, με χαρά
ανακοινώνουν το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για κατόχους Άδειας Οδήγησης
Μοτοσυκλέτας.  Το City’s ART προσέλκυσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από
σχεδόν την πλειοψηφία των εισαγωγέων γεγονός που μας γεμίζει με τιμή
και υπευθυνότητα να καλύψουμε την ανάγκη εκπαίδευσης. Εάν έχεις λοιπόν
ένα κουπόνι συμμετοχής, το μόνο που πρέπει να κάνεις τώρα είναι να
συμπληρώσεις τα στοιχεία σου στη φόρμα εγγραφής πατώντας το παρακάτω κουμπί.